متخصصین

به گزارش سایبربان

ارتقای واناکرای و ارتباط آن با گروه هکری لازارس

در گونه‌های جدید باج‌افزار واناکرای، ضعف کلیدهای توقف رفع شده و ارتباط آن با گروه هکری لازارس افشا شده است.

به گزارش واحد متخصصین سایبربان، باج‌افزار واناکرای حدود 99 کشور در سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. این باج‌افزار با استفاده از آسیب‌پذیری SMB ویندوز، سیستم‌عامل‌های مایکروسافت را یک به یک در شبکه داخلی آلوده می‌کند.

هم‌اکنون محققان امنیتی در حال کار بر روی گونه‌های مختلف باج‌افزار واناکرای هستند؛ پس از بررسی باج‌افزار مشخص شده است نسخه‌های فعلی واناکرای دارای نقطه‌ضعفی هستند که می‌توان با استفاده از آن، مانع گسترش این باج‌افزار شد. محققان امنیتی از این نقطه‌ضعف در اصطلاح کلید توقف (Kill Switch) نام می برند.