به گزارش سایبربان

به گزارش واحد متخصصین سایبربان، سیسکو در هفته گذشته آسیب‌پذیری تزریق دستور را با کد CVE-2016-1297 عمومی کرد. این آسیب‌پذیری محصول ACE 4710 را تحت تأثیر قرار داده بود.

محصول ACE برای محافظت از نرم‌افزارها و ارتقاء امنیت و کارایی در برابر حمله‌های سایبری استفاده می‌شود. اما رابط کاربری (GUI) این محصول نمی‌توانست به‌درستی داده ورودی کاربر را راستی آزمایی کند، به همین دلیل نسبت به حمله‌...

۲۳:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۷/اسفند