به گزارش سایبربان

به گزارش واحد متخصصین سایبربان، محققان امنیتی در بررسی 20400 دستگاه اندرویدی، 87.7 درصد آن ها را حداقل به یکی از آسیب‌پذیری‌های عمومی، نفوذ پذیر یافتند. این به دلیل است که فروشندگان تجهیزات اندرویدی، بسیار با تاخیر وصله مورد نظر را منتشر می‌کنند. برخی از برندهای اندرویدی، آسیب‌پذیری‌ها را تنها یک بار در سال وصله می‌کنند!

بر اساس این گزارش، برند نکسوس (Nexus) بهترین عملکرد را میان فروشندگان داشته است و توانسته به صورت مداوم و به سرعت، وصله های مورد...

۲۳:۰۴ - ۱۳۹۴/۲۴/مهر