به گزارش سایبربان

به گزارش خبرگزاری آلمان، آخرین افشاگری ادوارد اسنودن، پیمان‌کار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، اسنادی را علنی کرد که نشان می‌دهد دو نهاد جاسوسی آمریکا و بریتانیا به سرورهای شرکت ارتباطاتی بزرگ "گمالتو" در هلند رخنه کردند.

"گمالتو" به بسیاری از شرکت‌های دیگر مخابراتی در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد. کمپانی‌های مخابراتی بزرگی مثل "تی موبایل"، "ورایزن" و "ای‌تی‌تی" همه از مشتریان محصولات الکترونیکی این شرکت هلندی‌اند. کار اصلی این شرکت، تولید سنسور ویژه‌...

۲۲:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۱/اسفند