به گزارش سایبربان

مایکروسافت یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های خود را که 15 سال توسط هکرها سوءاستفاده می‌شد،  بالاخره وصله کرد. این آسیب‌پذیری JasBug نام دارد و تمامی نسخه‌های ویندوز را تحت تأثیر خود قرار داده است.

آسیب‌پذیری JasBug، یک حفره امنیتی در مبانی طراحی ویندوز است که برای مایکروسافت بیش از 12 ماه طول کشید تا آن را وصله کند. اگرچه مایکروسافت هنوز برای نسخه سرور 2003 هنوز وصله‌ای را منتشر نکرده است.

این آسیب‌پذیری با کد...

۲۲:۴۰ - ۱۳۹۳/۲۲/بهمن