به گزارش سایبربان

محققان امنیتی سیمنتک، کمپین هکی را شناسایی کردند که عامل انتشار نوع جدید بدافزار Carberp هستند. کد این بدافزار به‌مانند دیگر بدافزارها مانند زئوس، از طریق بازارهای زیرزمینی خریداری‌شده و ارتقاء پیداکرده است.

بدافزار بانام Trojan.Carberp.C شناسایی شد که از طریق ایمیل‌های اسپم انتشار پیدا می‌کند. این ایمیل‌ها بانام فاکتور خرید ارسال می‌شوند و دارای وصله مخرب بدافزار هستند. بدافزار همراه با ویژوال‌بیسیک، در یک فایل زیپ و در قسمت...

۱۸:۰۸ - ۱۳۹۳/۲۶/دى