به گزارش سایبربان

بر اساس گزارش محققان امنیتی، حمله سایبری در منطقه EMEA که شامل کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا می‌شود، پیاده‌سازی شده است. این دو کشور بیش از 80 درصد آلودگی را شامل می‌شوند. کمپین جدیدی که بر اساس بدافزار TorrentLocker حمله‌های خود را پیاده‌سازی می‌کند، در این کشورها، خود را بسیار فعال نشان داده است.

بدافزار TorrentLocker از طریق ایمیل‌های اسپم گسترش می‌یابد که شامل لینکی به بدافزار است. این بدافزار از...

۲۳:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۶/دى