به گزارش سایبربان

محققان امنیتی مدل جدیدی از بدافزار زئوس را شناسایی کردند که مؤسسات مالی را هدف حمله‌های خود قرار داده است. این مدل جدید Banker.Win32.Chthonic نام دارد. بنا بر گزارش محققان امنیتی زئوس توانسته است به 150 بانک و 20 سیستم پرداخت حمله کند.

تمرکز حمله‌های زئوس بیشتر بر روی بانک‌های آنلاین است.  زئوس بدافزاری است که برای پیاده‌سازی حمله‌های سایبری طراحی‌شده است. بانک‌ها هدف اصلی این بدافزار هستند اما از این بدافزار در حمله‌های phishing...

۲۲:۰۰ - ۱۳۹۳/۳۰/آذر