به گزارش سایبربان

محققان امنیتی حفره جدید امنیتی را شناسایی کرده‌اند که به‌وسیله آن می‌توان مکالمه های تلفنی و پیامک ها را در مقیاس بزرگ شنود کرد. این شنود حتی در صورت استفاده از قوی ترین الگوریتم های رمزنگاری موجود در تلفن همراه نیز عملی است.

پروتکل SS7 یا Signal System Number 7، پروتکلی است که توسط چندین اپراتور تلفن استفاده می‌شود. این پروتکل تماس های تلفنی، پیامک هاو داده های اینترنتی را پوشش می دهد.

SS7...

۲۲:۳۸ - ۱۳۹۳/۲۸/آذر