به گزارش سایبربان

هزاران بیمار به دلیل آسیب پذیری‌های موجود در ویندوز XP در معرض خطر قرار دارند. زیرا National Hospital Service نتوانست مایکروسافت را قانع کند تا پشتیبانی از ویندوز XP را ادامه دهد. هکرها نیز از این فرصت استفاده می کنند تا با مهندسی معکوس در به روزرسانی های جدید، حفره امنیتی را شناسایی کنند و آن را در ویندوز XP پیاده سازی کنند.

85  درصد تجهیزات NHS توسط سیستم...

۱۸:۵۹ - ۱۳۹۳/۲۱/آبان