به گزارش سایبربان

محققان امنیتی نوع جدیدی از حمله های DoS را شناسایی کردند و به دلیل ویژگی هایش، آن را Tsunami SYN Flood نامیدند. تسونامی اختلال سرویس، در مدت 48 ساعت در دو قاره مختلف توسط هکرها پیاده سازی شد.

...
۱۴:۲۱ - ۱۳۹۳/۲۱/مهر