به گزارش سایبربان

به گزاش مهر این سیستم جدید NGI و مخفف Next Generation Identification "نسل جدید تشخیص هویت" نام گرفته است. سیستم تصویری به سیستم انگشت نگاری و تشخیص هویت امریکا کمک خواهد کرد تا تمام تبهکاران قابل شناسایی باشند و مسیر هر گونه تقلبی بر آنها بسته شود.

اما پیشرفت تکنولوژی با تاثیرات منفی نیز همراه است که از آن میان می توان به روش های پیچیده ای از تقلب مانند Fake FingerPrint...

۰۹:۲۹ - ۱۳۹۳/۲۸/شهريور