به گزارش سایبربان

نتایج یک بررسی تازه که توسط بنیاد سان لایت منتشر شده است نشان می‌دهد که اکثر مردم امریکا با تغییر قوانین بی‌طرفی اینترنت مخالف بوده و تعداد زیادی از شهروندان با ثبت نظرات خود در سایت کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا این موضوع را به اثبات رسانده اند.

بر اساس برآوردها طی بازه زمانی که کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا خواستار دریافت نظرات کاربران در این زمینه شده بود بیش از 1.5 میلیون نظر در این حوزه به ثبت رسیده که اکثریت قاطع آنها در دفاع از حفظ وضعیت فعلی اینترنت و...

۰۸:۳۶ - ۱۳۹۳/۱۴/شهريور