به گزارش سایبربان

محققان امنیتی آسیب پذیری های مختلفی را در چراغ های راهنمایی یافته اند که بوسیله آن ها می توان کنترل چراغ راهنمایی را به دست گرفت. محققان امنیتی با اجازه از سازمان راهنمایی و رانندگی، توانستند در شهر میشیگان 100 چراغ راهنمایی را تنها از یک Access Point  کنترل کنند.

آسیب پذیری های موجود در چراغ راهنمایی عبارتند از:

        سیگنال های رادیویی فاقد رمزنگاری

        شناسه کاربری و رمز عبور پیش فرض

...
۲۰:۲۶ - ۱۳۹۳/۳۱/مرداد