به گزارش سایبربان

موسسه خبری سایبربان: هکتیویست‌های ناشناس که به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند، پیام ویدئویی را منتشر کرده اند که در آن از جنگ سایبری علیه کشورها و سازمان هایی نام برده می‌شود که تهدیدی برای آزادی و استقلال اوکراین به حساب می‌آیند.این عملیات که عملیات اوکراین ( OpIndependence#) نامگذاری شده است، در یک پیام ویدئویی 4:37 دقیقه ای چند جنبه از بحران اوکراین مانند دخالت‌های بین المللی و طرز فکر تقسیم شده جمعی ناشناسان بر سر این موضوع را بیان می‌کند.هکتیویست‌...

۱۸:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۰/اسفند