به گزارش سایبربان

موسسه خبری سایبربان: محققان امنیتی شرکت کسپرسکی اعلام داشتند که بدافزار پیشرفته ای با نام Mask در عملیات جاسوسی سایبری از سال 2007 تا به الان در کشورهای گوناگونی از جمله ایران فعال بوده و سیستم‌های حساس نهاد‌های دولتی، دفاتر دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها را نیز آلوده کرده است. پس از کشف استاکس‌نت، زنجیره‌ی اکتشافات تهدیدات پیش‌رفته‌ مستمر موسوم به APT ، ادامه پیدا کرد. در سال ۲۰۱۲، بدافزار Flame، یک تهدید پیش‌رفته‌ مستمر با هدف جاسوسی در خاورمیانه کشف شد که البته شواهدی از وجود...

۰۵:۴۲ - ۱۳۹۲/۲۵/بهمن
به گزارش سایبربان

موسسه خبری سایبربان: محققان امنیتی شرکت کسپرسکی اعلام داشتند که بدافزار پیشرفته ای با نام Mask در عملیات جاسوسی سایبری از سال 2007 تا به الان در کشورهای گوناگونی از جمله ایران فعال بوده و سیستم‌های حساس نهاد‌های دولتی، دفاتر دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها را نیز آلوده کرده است. پس از کشف استاکس‌نت، زنجیره‌ی اکتشافات تهدیدات پیش‌رفته‌ مستمر موسوم به APT ، ادامه پیدا کرد. در سال ۲۰۱۲، بدافزار Flame، یک تهدید پیش‌رفته‌ مستمر با هدف جاسوسی در خاورمیانه کشف شد که البته شواهدی از وجود...

۰۳:۳۰ - ۱۳۹۲/۲۵/بهمن