به گزارش سایبربان

موسسه خبری سایبربان: ساعاتی پیش، ارتش الکترونیک سوریه حساب رسمی توییتر CNN را هک و مجموعه ای از نوشته‌های توئیت این حساب را منتشر کرد. هکرها اشاره کردند که این هک به عنوان بخشی از اقدامات تلافی جویانه در برابر CNN است که با حرکتی زشت و گزارش دروغی خود طولانی‌تر شدن درد و رنج در سوریه را بیان کرده بود.در یکی از توییت‌ها توسط هکرها بیان شده است که CNN در حال حاضر از فرمول اطلاعات اثبات ناپذیر خود به پیروی از یک گزارش قطری در برابر سوریه به عنوان یک گزارش حقیقی استفاده کرده است...

۱۴:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۴/بهمن