به گزارش سایبربان

موسسه خبری سایبربان: پشته ای که مبتنی بر آسیب پذیری بافر(CVE-2013-6462) در سیستم ویندوزX شناسایی شده،  تمامی سیستم عامل‌های شبه یونیکس را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

 

با توجه به وب سایت X.org، فایل فونت BDF  حاوی یک رشته ای است که می‌تواند بافر را در پشته سرریز کند.این آسیب پذیری در lib/libXfont/src/bitmap/bdfread.c  وجود دارد. libXfont برای خواندن فایل‌های فونت مشخص شده توسط کاربر در تمام سرویس دهنده‌های X استفاده می‌شود.

...
۰۳:۳۶ - ۱۳۹۲/۲۰/دى